Contamination Control in de Zorg

Datum/Tijd
09/10/2019
08:45 uur - 18:00 uur

Locatie
Spant


Contamination Control in de Zorg: Een zorg meer of een zorg minder?    

Het landschap van richtlijnen rond operatiekamers, centrale sterilisatie afdelingen (CSA) en isolatiekamers is op vele manieren in beweging.

Met de verschillende beroepsverenigingen is gewerkt aan een CSA richtlijn. De periodieke revisie van VCCN Richtlijn 7 is ter hand genomen terwijl aan VCCN Richtlijn 8 de laatste hand wordt gelegd om in het najaar uit te worden gebracht. Ondertussen is de review van en discussie over de conceptrichtlijn luchtbehandeling in operatiekamers en behandelkamers in volle gang.

Parallel aan dit alles wordt er in CEN verband gewerkt aan een richtlijn voor ventilatie in ziekenhuizen. Geen wonder dat er verwarring ontstaat. Welke kant gaat het op? Wat is verantwoorde zorg? Hoe zal de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hier mee om gaan?

Op dit symposium over Contamination Control in de zorg wil VCCN een podium geven aan de vele stakeholders om een overzicht te geven van de visie op en ontwikkelingen in de dynamische wereld van belangrijke richtlijnen rond operatiekamers, CSA en isolatiekamers.

Programma
Het symposium heeft een dagvullend programma van 09.30 tot 18.00 uur. Daarnaast is er de mogelijkheid tot het deelnemen aan of bezoeken van de bedrijvenmarkt.

08.45 - 09.30 uurOntvangst congres
09.30 - 10.45 uurOpening en lezing 1 & 2
10.45 - 11.15 uurKoffie & thee, bezoek bedrijvenmarkt
11.15 - 12.15 uurLezing 3 & 4
12.15 - 13.45 uurLunchpauze, bezoek aan bedrijvenmarkt
13.45 - 15.00 uurLezing 5 & 6
15.00 - 15.30 uurKoffie & thee, bezoek bedrijvenmarkt
15.30 - 17.00 uurLezing 7 en paneldiscussie
17.00 - 18.00 uur Netwerkborrel en bezoek bedrijvenmarkt

Dagvoorzitter
Patrick van de Poel,  HIP Hygiëne advies & Infectie Preventie

Onderwerpen lezingen

 • Lezing 1: Introductie nieuwe richtlijn bouw CSA
  Door: René Vis (Sterilisatie Vereniging Nederland (SVN))
 • Lezing 2: Contamination Control in ziekenhuizen – de route via de lucht.
  Door: Roberto Traversari (TNO)
 • Lezing 3: Revisie VCCN Richtlijn 7
  Door: Johan Laurensse  (Catharina Ziekenhuis)
 • Lezing 4: Infectiepreventie in relatie tot Richtlijn 8
  Door: Caroline Oldekamp (VHIG)
 • Lezing 5: CEN ontwikkelingen omtrent ventilatierichtlijn OK’s en isolatiekamers
  Door: Frans Saurwalt (CEN Werkgroep)
 • Lezing 6: Visie en ervaring vanuit beheerorganisatie – Sint Maartenskliniek
  Door: Dennis Hoving (Sint Maartenskliniek)
 • Lezing 7: De nieuwe richtlijn luchtbehandeling: wat is er echt nieuw?
  Door: Hans Duvekot (Erasmus MC)

Deelname aan de bedrijvenmarkt
Op de bedrijvenmarkt biedt VCCN standruimte aan van 3 x 2m, voorzien van een tafel, 2 stoelen en een stroompunt.  Een standruimte is inclusief deelname van 2 personen als standbemanning.  Door de grote belangstelling, hebben VCCN bedrijfsleden tot 16 september voorrang op deelname aan deze vakbeurs.

Wat kost deelname aan het symposium? (Vermelde prijzen zijn exclusief 21% btw)
€ 170,- VCCN Leden/ bedrijfsleden
€   90,- Gepensioneerde VCCN-leden
€   70,- Studenten (met collegekaart)
€ 200,- VHIG/ TVVL/NVTG/EHEDG-leden
€ 270,- Niet leden

Wat kost deelname aan de bedrijvenmarkt? (Vermelde prijzen zijn exclusief 21% btw)
€  725,- VCCN leden/bedrijfsleden
€ 1095,- Niet leden

Aanmelden / Bevestiging

 • Voor deelname aan het symposium geldt: ongeveer een week vooraf ontvangt u per e-mail een bevestiging van uw deelname.
 • Voor deelname aan de bedrijvenmarkt geldt: u ontvangt binnen een week na aanmelding per e-mail een bevestiging van ontvangst van uw aanmelding. Heeft u binnen een week geen bevestiging ontvangen, neem dan s.v.p. even contact met ons op.  Zonder bevestiging van onze kant is uw aanmelding niet aangekomen.

Afspraken m.b.t. deze bijeenkomst

 • Annulering graag schriftelijk (per e-mail) doorgeven.
 • Bij annulering binnen een week vóór datum evenement, zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 • Plaatsvervanging bij verhindering is mogelijk. Wel graag schriftelijk (per e-mail) doorgeven.
 • Uw persoonsgegevens worden vermeld in de deelnemerslijst.

Nadere informatie is te verkrijgen bij het VCCN verenigingsbureau
Esmeralda Pondman, T 088 401 06 50, e-mail: e.pondman@vccn.nl

Het is nu al mogelijk om zich hieronder in te schrijven als deelnemer aan het programma of als standhouder aan de bedrijvenmarkt.