Cleanroom Gedrag Cursus (CGC) De cursisten krijgen de gelegenheid om een werkende GMP faciliteit te zien, zowel aan de cleanroomzijde als aan de facility zijde.

Datum/Tijd
12/09/2019
09:30 uur - 17:00 uur

Locatie
Biotech Training Facility


Om de personen werkzaam in een cleanroom bewust te maken van hun invloed op de luchtkwaliteit in een cleanroom heeft de VCCN de Cleanroom Gedrag Cursus (CGC) opgezet. De cursisten maken tijdens deze training kennis met de strenge eisen die gesteld worden aan het betreden van cleanrooms.

Door het volgen van deze basiscursus zullen zij begrijpen waarom die strenge eisen noodzakelijk zijn. De Cleanroom Gedrag Cursus is een voorwaarde voor iedereen die incidenteel of intensief te maken heeft of gaat krijgen met het verblijf of werken in een cleanroom. Deze cursus is tevens voor alle (intensieve) cleanroomgebruikers een belangrijke opfriscursus en toetst de opgedane kennis en vaardigheden, zodat aan de voorwaarden voor een optimaal gedrag in de cleanroom wordt voldaan.
Algemene informatie

 • Nederlandstalig
 • Geen specifieke vooropleiding gevraagd
 • Les van zeer ervaren docenten1 lesdag van 09.30 uur tot 17.00 uur
 • Locatie: BTF Leiden
 • Ook kan de cursus bij voldoende deelname inhouse worden gegeven (kosten op aanvraag).
 • Maximaal 22 personen om een maximale interactie tussen docent en cursist de kunnen bewerkstelligen.

Cursusprijs (excl. 21% BTW)
Voor leden VCCN  €  350
Voor niet leden     €  550

 Cursusinhoud
De volgende aspecten komen aan de orde:
 • Product afbreukrisico’s
 • Deeltjes: » stof- en kiemontwikkeling » gedrag » stoftechniek
 • De mens als bron van contaminatie · Kleding · Gedrag en discipline voor en tijdens aanwezigheid in een cleanroom · Procedures, werkplekbeheersing en communicatie.
 • Reinigingaspecten

Doelgroep
De Cleanroom Gedrag Cursus (CGC) is bedoeld voor een ieder die:

 • voor het eerst in aanraking komt met het vakgebied cleanrooms;
 • zich voor zijn werkzaamheden in een cleanroom moet begeven en door middel van een door de VCCN afgegeven badge (de CleanroomPas®) kenbaar wil maken dat een cursus hierin met goed gevolg is doorlopen;
 • zijn of haar kennis op het gebied van oppervlakcontaminatie wil vergroten
 • zich verder wil verdiepen in specifieke cleanroomkennis via vervolgcursussen van de VCCN op de diverse deelgebieden.

Certificaat/CleanroomPas®/Bedrijvenregister
De cursusdag wordt beëindigd met een toets. Bij een positief resultaat ontvangt de cursist een certificaat en de CleanroomPas® in de vorm van een badge. Deze persoonsgebonden CleanroomPas® met pasfoto heeft een afgifte datum.

Het doel van deze CleanroomPas® is dat:  

 • de beheerder van een cleanroom weet dat de drager kennis heeft genomen van de eisen en verplichtingen ten aanzien van de toegang tot en verblijf in cleanrooms.
 • het vermelden van de afgiftedatum op de CleanroomPas® de mogelijkheid geeft aan de beheerder van de cleanroom om eisen te stellen aan de geldigheidsduur van de CleanroomPas®.
 • de cursist recht heeft op deelname aan een opfriscursus en vervolgcursussen van de VCCN.

Daarnaast ontvangen de deelnemende bedrijven een certificaat van deelname en registreert VCCN deze bedrijven in het CGC-register®. Het CGC-register® staat op de VCCN website en in VCCN Magazine.

Nadere informatie 
Voor nadere informatie over de cursusplaats, cursusdata, cursusprijzen, subsidiemogelijkheden, of informatie over deze of andere VCCN cursussen kunt u bellen naar: 088 4010650 of mailen naar cursus@vccn.nl.

Aanmelden